Privatlivspolitik

Jeg indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for mig, og jeg vil kun indhente personoplysninger, hvis det er relevant for din aktivitet hos Walbeck IT. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at indgå en aftale med mig omkring en ydelse, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Walbeck IT indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Indgår en aftale omkring køb af ydelse:
  • Navn
  • E-mailadresse
  • postadresse
  • leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse)
  • telefonnummer
 • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback:
  • Navn
  • E-mailadresse
 • Besøger min hjemmeside:
  • IP adresse

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er Walbeck IT (Magnus Walbeck). Du kan kontakte mig, Magnus Walbeck, på tlf. nr. +4520450656 eller email magnus.walbeck@walbeck.it.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og telefonnummer indhenter jeg for at kunne levere den ydelse, som du har købt. Denne information samt e-mailadresse vil blive brugt til ønskede tilbud, fakturering og regnskab.

Når du gennemfører et køb af produkt eller ydelse hos mig vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive gemt i 5 år. Hvis du er en aktiv kunde vil dine personoplysninger blive gemt i 5 år efter sidst udstedte faktura. Hvis der er gået mere end 5 år fra sidst udstedte faktura og der er en igangværende ydelse vil dine personoplysninger blive slettet senest et år efter ydelsens afslutning, medmindre andet er aftalt med dig.

Hvis du ikke er interesseret i køb af ydelse vil dine personoplysninger blive slettet indenfor et år efter afsluttet dialog, medmindre andet er aftalt med dig.

Når du besøger min hjemmeside vil din IP-adresse blive lagret. Den bliver gemt for at kunne sikre at hjemmesiden virker som den skal, og for at mindske angreb og spam mod hjemmesiden. Din IP-adresse vil blive gemt i 1 måned.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand, og jeg overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU. For at kunne levere den service jeg gør, deler jeg personoplysninger med følgende virksomheder (der alle er er mine databehandlere):

 • Cloud.dk A/S, som jeg benytter til server infrastruktur.

 • Hetzner Online GmbH, som jeg bruger til lagring af backups og til server infrastruktur.

 • OVH Hosting Limited, som jeg bruger til lagring af backups og til server infrastruktur.

 • Dinero Regnskab ApS, hvor jeg laver min bogføring og regnskab.

 • Unoeuro, som driver mit email system.

 • MailJet, som jeg bruger til at udsende emails fra diverse it systemer.

Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter min instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil. Jeg er indgået i databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Jeg deler endvidere personoplysninger med følgende virksomheder i det omfang hvor det er nødvendigt for at overholde de aftaler jeg har med dig. Disse virksomheder er ikke databehandlere:

 • Nordea, som er min bank.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om følgende:

 • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen

 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet

 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt

 • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt

 • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden

 • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

 • Du har derudover ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Har du nogen spørgsmål omkring den måde jeg behandler dine persondata, ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine persondata, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine persondata, kan du sende spørgsmål eller anmodning herom til magnus.walbeck@walbeck.it.

Cookies og anonym statistik indsamling

På walbeck.it indsamler jeg statistiker om besøgende. Disse statistiker er anonyme og indeholder ingen personoplysninger. På walbeck.it respekterer jeg "Spor mig ikke"/"Do Not Track" indstillingen i din browser. Hvis du ikke ønsker at vi indsamler anonym statistik omkring dit besøg kan du blot slå denne indstilling til. Hvis du er usikker på hvordan kan du følge disse vejledninger:

Til indsamling af statistik benytter vi følgende 2 cookies:

Navn Beskrivelse Holdbarhed
_pk_id Denne cookie består af et tilfældigt generet id som bruges til at kunne genkende dig. Hvis du vælger at slette denne cookie vil du automatisk få en ny med et nyt id 13 måneder
_pk_ses Dette er en session cookie, den holder styr på om du er i gang med et besøg eller om du starter et nyt 30 min

Alle cookies er sat af mig og jeg er den endelige dataejere.

Hvis du har aktiveret "Spor mig ikke"/"Do Not Track" første gang du går ind på hjemmesiden vil der ikke blive placeret nogen cookies.